Οι παιδαγωγικές και μαθησιακές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η αξιοποίηση των αλληλεπιδραστικών υπερμέσων σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον έδωσαν την ιδέα στην Team Magma να σχεδιάσει και να αναπτύξει εξ ολοκλήρου το MagMind©, ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό λογισμικό, με τη μορφή ενός σύγχρονου τηλεπαιχνιδιού και τη δομή ενός πολυαισθητηριακού ψηφιακού μαθησιακού αντικειμένου (DLO-Digital Learning Object) με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Διερευνητικό και διαδραστικό περιβάλλον πλοήγησης με διαθεματικό περιεχόμενο, τέτοιο που να διασφαλίζει οριζόντια διασύνδεση της γνώσης μέσω βασικών εννοιών.
  • Πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας μέσω συμπληρωματικών αισθητηριακών διαύλων και τρόπων παρουσίασής της.
  • Ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου μάθησης μέσω των ερευνητικών δραστηριοτήτων που εμπεριέχονται στο MagMind©.
  • Παροχή της δυνατότητας στο χρήστη – εκπαιδευόμενο να αλληλεπιδρά με το περιβάλλον εργασίας του και να έχει τον έλεγχο της ροής του MagMind©.

Αυτός λοιπόν είναι ο κόσμος του MagMind©, του εκπαιδευτικού λογισμικού-παιχνιδιού που ενεργοποιεί τη σκέψη σας, επεκτείνει τις γνώσεις σας, δοκιμάζει τα αντανακλαστικά σας και καλλιεργεί την αντίληψη και την παρατηρητικότητά σας.