Η Team Magma, υπηρετώντας αδιαπράγμευτα την εκπαιδευτική αξία του παιχνιδιού στη μαθηματική εκπαίδευση, εγκαινιάζει τη λειτουργία απογευματινών ολιγομελών τμημάτων για παιδιά προσχολικής ηλικίας σε μια προσπάθεια θεμελίωσης και ενδυνάμωσης της μαθηματικής σκέψης ήδη από τα νηπιακά χρόνια.

Με τον τρόπο αυτό οι ειδικοί της Team Magma δίνουν απάντηση στο ερώτημα: «Γιατί μαθηματικά από την προσχολική ηλικία;», επισημαίνοντας σε γονείς και εκπαιδευτικούς πως η «καλή αρχή» στην προσχολική ηλικία καθορίζει τη σχέση του παιδιού με τα μαθηματικά και άρα με ένα ολόκληρο σύστημα σκέψης και κριτικής αντίληψης που θα του είναι χρήσιμο στην καθημερινή ζωή. Αντιστρόφως, η ακατάλληλη και ανεπαρκής εισαγωγή στις μαθηματικές έννοιες μπορεί να αποτρέψει ένα παιδί από τα μαθηματικά. Με λίγα λόγια, όπως υποστηρίζουν και οι επιστήμονες της μαθηματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα ανά τον κόσμο, «Η ζημιά στα μαθηματικά γίνεται εξαιτίας μιας κακής εκκίνησης»

Στο παρελθόν η μεγαλύτερη έμφαση δινόταν στις αριθμητικές πράξεις και στην ευκολία των υπολογισμών. Έχει αποδειχθεί όμως ότι τα παιδιά είναι ικανά να κατανοήσουν πολύ πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες από ότι αρχικά πιστευόταν, γι’ αυτό σήμερα το βάρος πέφτει στην ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης. Και βέβαια ο κυριότερος τρόπος οικοδόμησης της μαθηματικής σκέψης είναι μέσω της επίλυσης προβλημάτων της καθημερινότητας κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων και κατά κύριο λόγο μέσα από το παιχνίδι.

Με βάση αυτά τα πορίσματα, η επιστημονική ομάδα της Team Magma σχεδίασε και ανέπτυξε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MagmaMath Junior©, μια ολοκληρωμένη διδακτική πρόταση με απλές, διασκεδαστικές και κατάλληλες αναπτυξιακά παιγνιώδεις δραστηριότητες με στόχο την:

  • Θεμελίωση και ενίσχυση της μαθηματικής σκέψης των νηπίων
  • Οικοδόμηση πρωτομαθηματικών εννοιών
  • Αξιοποίηση των αναδυόμενων μαθηματικών ιδεών και δεξιοτήτων των νηπίων και
  • Καλλιέργεια θετικής στάσης των νηπίων απέναντι στα μαθηματικά.

 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MagmaMath Junior©απευθύνεται σε νήπια, εφαρμόζεται σε ολιγομελή απογευματινά  τμήματα και προσαρμόζεται με ευελιξία στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες κάθε ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Team Magma ή στο τηλ. +30 210 9626022