Από τη φετινή χρονιά η Team Magma δίνει την ευκαιρία στα παιδιά που φοιτούν σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού σχολείου να παρακολουθήσουν τα απογευματινά τμήματα μαθηματικής εκπαίδευσης, και με αυτό τον τρόπο να προσεγγίσουν τη μαθηματική γνώση που περιλαμβάνεται στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα και διδάσκεται στα σχολεία με το εναλλακτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα MagmaMath©.

Το πρόγραμμα MagmaMath©, αξιοποιώντας την έμφυτη τάση των παιδιών να παίζουν και παίζοντας να ανακαλύπτουν και να μαθαίνουν τον κόσμο, συνδυάζει, με λειτουργικό και αποτελεσματικό τρόπο, δυο κύριους και αλληλένδετους μεταξύ τους εκπαιδευτικούς πυλώνες, την εκπαίδευση μέσω επιτραπέζιου παιχνιδιού (Board Games) και την εκπαίδευση STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics – S.T.E.A.M.).

Με την εκπαίδευση μέσω επιτραπέζιου παιχνιδιού τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν, να παίξουν και να διαγωνιστούν σε επιτραπέζια παιχνίδια από όλο τον κόσμο, με στόχο: (α) την ανάπτυξη των νοητικών τους δεξιοτήτων, όπως η λογική, η στρατηγική, η παρατηρητικότητα, η ταχύτητα αντίληψης, η μνήμη, η διαπραγμάτευση προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα και (β) την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η επικοινωνία, ο ευγενής συναγωνισμός και το fair play.

Με την εκπαίδευση STEAM και τα παιχνίδια που εμπλέκουν ταυτόχρονα την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική, την τέχνη και τα μαθηματικά η φαντασία μετασχηματίζεται σε γνώση και το παιχνίδι σε δημιουργία και τα παιδιά «μεταμορφώνονται» σε μικρούς επιστήμονες και καλλιτέχνες, μαθαίνοντας να επιλύουν πραγματικά προβλήματα βασιζόμενα στη γνώση που αποκομίζουν από αυτά.

Συνδυάζοντας τα παραπάνω διδακτικά πρότυπα σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το MagmaMath© διαδραματίζει ρόλο καταλύτη στη διαδικασία της μάθησης υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των παιδιών στα “μαθηματικά του σχολείου τους” όχι με τη γνωστή,  παραδοσιακή βοήθεια φροντιστηριακού τύπου, αλλά με μια πρωτοποριακή μέθοδο, όπου τα παιδιά ξεφεύγουν από τα υπολογιστικά και μηχανιστικά μαθηματικά και αναπτύσσουν με πολυαισθητηριακό τρόπο τη σκέψη τους σε βάθος γύρω από μαθηματικές έννοιες με έναν τρόπο δημιουργικό και ταυτόχρονα διασκεδαστικό.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MagmaMath© απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού, εφαρμόζεται σε ολιγομελή απογευματινά τμήματα και προσαρμόζεται με ευελιξία στις ιδιαίτερες ανάγκες και ικανότητες κάθε ομάδας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Magma Team ή στο τηλ. +30 210 9626022