Τη  μελέτη,  διαμόρφωση και επίβλεψη του χώρου της Team Magma ανέλαβε το Μελετητικό Γραφείο L. L. Associates. Έτσι δημιουργήθηκε ο χώρος “Magma World” στον οποίο υλοποιούνται τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα.

« Η φιλοσοφία στην οποία στηριχθήκαμε για να υλοποιήσουμε το συγκριμένο έργο συνοψίζεται στα εξής: Να δημιουργήσουμε ένα χώρο πολλαπλών δραστηριοτήτων με ελκυστική μορφή και σαφή διάταξη όπου η ποικιλία χώρων και χρωμάτων θα διεγείρει τη φυσική περιέργεια των παιδιών και τη δημιουργικότητά τους, με στόχο την ευχάριστη παραμονή τους σε αυτόν. Ένα χώρο που θα προσφέρει διαφορετικά είδη περιβάλλοντος εργασίας και θα στοχεύει στο παιχνίδι και στην επικοινωνία ως μεθόδους υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, βάση άλλωστε της καινοτομίας που εισάγει η Team Magma.»

Σπύρος Λούκος και Κώστας Λόυκος,
Αρχιτέκτονες.