Για Γονείς

«Εδώ τα Μαθηματικά γίνονται παιχνίδι!» Δώστε την ευκαιρία στα παιδιά σας να βιώσουν τη μαθησιακή καινοτομία των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων MagmaMath Junior© και MagmaMath© που δημιούργησε η επιστημονική ομάδα της Team Magma για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας για την ενίσχυση

Για Εκπαιδευτικούς

Εμπλουτίστε τη διδακτική σας μεθοδολογία συμμετέχοντας με την τάξη σας στο MagmaAdventure©, το ολοκληρωμένο καινοτόμο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εκπαιδευτικών – ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που φέρνει την επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο το παιχνίδι και η τεχνολογία υποστηρίζουν την ενδυνάμωση της μαθηματικής εκπαίδευσης.

Για Όλους

Η Team Magma λειτουργεί και ως Κέντρο Επιμόρφωσης ανθρώπων που ασχολούνται με παιδιά. Στο χώρο μας διοργανώνονται και υλοποιούνται από την ομάδα μας ή και από άλλους φορείς ή ιδιώτες, σεμινάρια για θέματα εκπαίδευσης, διαπαιδαγώγησης, κλπ.  Οι δράσεις απευθύνονται σε

Οι Εκπαιδευτικοί και τα Σχολεία μάς Εμπιστεύονται!

Ποιοι Μας Επισκέφθηκαν